HÀNG HÓA NHẬP KHẨU SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO SAU KHI MÁY BAY HẠ CÁNH?
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO SAU KHI MÁY BAY HẠ CÁNH?

Bạn có biết có đến 3 bên chịu trách nhiệm vận chuyển hàng từ tàu bay vào đến kho sân bay? 3 bên đó bao gồm: hãng bay, dịch vụ mặt đất VIAGS và kho sân bay.

BƯỚC 1:

  • Giám sát hãng bay sẽ lên máy bay quan sát, kiểm tra các mâm hàng.
  • Thông thường, hãng bay sẽ cử 2 nhân viên giám sát của hãng bay sẽ lên máy bay và kiểm tra tình trạng của các mâm hàng.
  • Sau đó nhân viên hãng bay bắt đầu cho hàng từ tàu bay xuống mặt đất và tiếp tục giám sát quá trình xuống hàng này.

BƯỚC 2:

  • Hàng được vận chuyển từ máy bay xuống mặt đất và giao cho nhân viên của ViagsHàng được các nhân viên Viags vận chuyển xuống các xe chuyên chở dưới sự giám sát của nhân viên hãng bay và lần lượt chạy vào khu vực kho sân bay.

BƯỚC 3:

  • Nhân viên Viags bắt đầu vận chuyển hàng từ bãi hạ của máy bay vào đến cửa kho sân bay.
  • Đoạn đường từ bãi đáp tàu bay vào đến kho sân bay mất khoảng 5 phút và trong suốt quá trình này không có camera giám sát. Vì lý do an ninh, các xe đều không được dừng quá 1 phút. Và khi có vấn đề kỹ thuật trên đường đi, xe chuyên chở phải báo cáo ngay.

BƯỚC 4:

  • Nhân viên kho sẽ nhận hàng từ xe chuyên chở của Viags và cho vào kho. Nhân viên kho bắt đầu breakdown và kiểm tra hàng. Nếu hàng có dấu hiệu bất thường như rách bao bì, ẩm ướt… Nhân viên kho có nhiệm vụ phải làm biên bản hàng hóa bất thường và gửi email thông báo đến khách hàng.
  • Đây là 4 bước cơ bản cho việc vận chuyển hàng từ máy bay vào đến kho sân bay. Dựa vào quy trình này, lần sau, mình sẽ post 1 bài về quy trình xử lý việc mất hàng tại sân bay.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *