Sammi’s Blog
MÌNH LÀ GÀ, VIỆC CỦA MÌNH LÀ ĐỂ BỊ LÙA
Cách đây mấy ngày mình có đọc được một bài
3 CHI PHÍ KHÓ CÓ THỂ XÁC ĐỊNH RÕ TRONG LOGISTICS
1. CHI PHÍ HẢI QUAN Dĩ nhiên đây là chi