Ngành Logistics
3 CHI PHÍ KHÓ CÓ THỂ XÁC ĐỊNH RÕ TRONG LOGISTICS
1. CHI PHÍ HẢI QUAN Dĩ nhiên đây là chi