lùa gà
MÌNH LÀ GÀ, VIỆC CỦA MÌNH LÀ ĐỂ BỊ LÙA
Cách đây mấy ngày mình có đọc được một bài